Engelen-healing

Voordat we aan de healing beginnen bespreken we het onderwerp waar je hulp van de engelen bij wilt hebben.

Ik laat je plaatsnemen op een stoel, maak contact met de engelen en vraag aan aartsengel Michael of hij alle aardgebonden geesten en entiteiten bij jou en bij mij wil verwijderen. Daarna kunnen we aan de slag.

De volgende onderdelen kunnen aan de orde komen:

-Het verwijderen van energieophopingen
en giftige stoffen uit je lichaam


-Etherische koorden snijden
-Verwijderen spiritueel afval, dolken en vervloekingen

-Het ongedaan maken van geloften, beloften en eden (ook uit vorige levens)

-Het balanceren van karma in alle levens
-Het balanceren en reinigen van je chakra's
-Versterking van het aura met engelenlicht